Imam pravo da znam – Odgovorne opštine u službi građana

Imam pravo da znam!, završna konferencija, Podgorica, 30. 11. 2017.

Imam pravo da znam, okrugli sto, Podgorica, 17. oktobar 2017.

Imam pravo da znam, okrugli sto, Kotor, 04. oktobar 2017.

Imam pravo da znam, okrugli sto, Pljevlja, 29. septembar 2017.