Inicijative u pitanjima odgovornosti i transparentnosti vlasti

Kakva nam organizacija Vlade treba? – konferencije za medije, 2016

Etika i borba protiv korupcije, okrugli sto, 2014

Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012? – konferencije za medije, 2013

Položite račune, konferencija za medije, 2009.