Inicijative u pitanjima odgovornosti i transparentnosti vlasti

E-dukacijom do PARticipacije – put ka inkluzivnijoj i efikasnijoj e-upravi, konferencija, 01. jun 2023, Podgorica

Stavovi, percepcije i iskustva građana i građanki o elektronskim uslugama javne uprave u Crnoj Gori – prezentacija istraživanja javnog mnjenja, 18. novembar 2022.

Barometar demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori – predstavljanje nalaza istraživanja javnog mnjenja, konferencija za medije, 26. februar 2021.

Otvorena pravda, završna konferencija, 25. jul 2019, Podgorica

Komunikacione vještine za nosioce pravosudnih funkcija, 30. i 31.maj 2019, Podgorica

Predstavljanje nalaza istraživanja o transparentnosti pravosuđa, konferencija za medije,17. april 2019, Podgorica.

Imam pravo da znam!, završna konferencija, Podgorica, 30. 11. 2017.

Imam pravo da znam, okrugli sto, Podgorica, 17. oktobar 2017.

Imam pravo da znam, okrugli sto, Kotor, 04. oktobar 2017.

Imam pravo da znam, okrugli sto, Pljevlja, 29. septembar 2017.

Kakva nam organizacija Vlade treba? – konferencije za medije, 2016

Etika i borba protiv korupcije, okrugli sto, 2014

Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012? – konferencije za medije, 2013

Konferencija za medije, 2013.

Položite račune, konferencija za medije, 2009.