Inspekcijom protiv korupcije!

Konferencija za medije povodom predstavljanja studije “Uloga inspekcija u borbi protiv korupcije”, 30. maj 2014, Podgorica

Ulična akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”, 20. maj 2014, Podgorica

Ulična akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”, 29. april 2014, Podgorica

Ulična akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”, 22. april 2014, Podgorica

Ulična akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”, 1. april 2014, Podgorica

Ulična akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”, 25. mart 2014, Podgorica

Ulična akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”, 18. mart 2014, Podgorica

Fokus grupa sa inspektorima/kama, 28. oktobar 2013, 20. i 22. novembar 2013, Podgorica

Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Centra za građansko obrazovanje (CGO) i Uprave za inspekcijske poslove, 1. oktobar 2013.

Ceremonija dodjele grantova u okviru Programa podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa, uz koordinacioni sastanak NVO partnera, 1. jul 2013.