Izazovi Crne Gore na putu ka EU

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU – značaj, uloga i položaj članova, predstavljanje analize, Podgorica, 31. maj 2016.

Nove inicijative za stabilnost i prosperitet na zapadnom Balkanu, panel diskusija, Podgorica, 29. septembar 2015.

Zapadni Balkan na raskrsnici: izazov evropskih integracija u doba krize, međunarodna konferencija, 13. maj 2013.

Kako Evropski parlament vidi Crnu Goru u procesu pridruživanja EU?, 2. april, 2012.

Nacionalna konferencija o stepenu ispunjenosti preporuka EK: Crna Gora na putu ka EU – dokle smo stigli?, 3. oktobar 2011.

Kraj depresije – može li nova Vlada iskoristiti trenutak pojačanog optimizma građana?, panel diskusija, 3. februar 2011.

Monitoring sprovođenja Sporazuma o viznim olakšicama, konferencija za medije, 10. jun 2008

Monitoring sprovođenja Sporazuma o viznim olakšicama, trening volontera, april 2008.

Crna Gora na putu ka EU: napredak i izazovi, panel diskusija, 16. novembra 2007.