Koalicija za ravnopravnost KORAK

Završna konferencija: Postizanje ravnopravnosti u društvima zapadnog Balkana – tragovi KORAK-a, Podgorica, 12. decembar, 2014.

Regionalna konferencija: Položaj i uticaj žena u javnom i političkom životu na zapadnom Balkanu, Podgorica, 3. jun 2014.

Potpisivanje ugovora sa organizacijama civilnog društva koje su podržane na konkursu KORAK-a, Podgorica, 12. maj 2014.

Trening: Diskriminacija u pravnom okviru i crnogorskoj realnosti – kako da unaprijedimo postojeće stanje?, Podgorica 22 – 24. novembar 2013.

Prezentacija projekta “Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, Podgorica, 19. april 2013.

Prezentacija projekta “Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, Pljevlja, 11. april 2013.

Prezentacija projekta “Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, Ulcinj, 10. april 2013.

Prezentacija projekta “Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, Herceg Novi, 10. april 2013.

Prezentacija projekta “Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu”, Kolašin, 9. april 2013.