Korupcija u obrazovanju

Univerzitetski zidovi – analiza stanja u oblasti transparentnosti rada visokoobrazovnih ustanova u Crnoj Gori, prezentacija, 18. decembar 2018.

Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje, prezentacija studije, 23. decembar 2016.

Da li su besplatni udžbenici zaista besplatni?, prezentacija izvještaja, 13. oktobar 2016.

Treća nacionalna konferencija o korupciji u visokom obrazovanju “Da samo znanje donosi zvanje”, 29. februar 2012.

Druga nacionalna konferencija o korupciji u visokom obrazovanju “Da samo znanje donosi zvanje”, 15 – 16. mart 2010.

Prva nacionalna konferencija o korupciji u visokom obrazovanju “Da samo znanje donosi zvanje”, 24. mart 2009.