Misli lokalno, djeluj lokalno!

Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom  nivou!, nacionalna konferencija, Podgorica, 15. 11. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Cetinje, 13. 10. 2017.

no images were found

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Bar, 11. 10. 2017.

no images were found

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Ulcinj, 10. 10. 2017.

no images were found

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Nikšić, 09. 10. 2017.

no images were found

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Kotor, 07. 10. 2017.

no images were found

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Podgorica, 06. 10. 2017.

no images were found

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Bijelo Polje, 05. 10. 2017.

no images were found

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Pljevlja, 04. 10. 2017.

no images were found

Sastanak partnera i predstavnika organizacija čiji su projekti podržani u okviru projekta, Podgorica, 23. i 31. mart 2017.

no images were found

Upravljanje projektnim ciklusom, trening, 16 -18. decembar 2017

no images were found

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na II konkursu, Podgorica, 5.decembar 2016.

no images were found

Upravljanje projektima sa fokusom na EU fondove, trening, 21 – 23. oktobar / 4 – 5. novembar 2016.

no images were found

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na I konkursu, Podgorica, 10.oktobar 2016.

no images were found

Potpisivanje Memoranduma sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore, Podgorica, 29. jul 2016.

no images were found

Informativni sastanci sa OCD u Kotoru, Beranama i Podgorici, 16, 18 i 20. maj 2016.

no images were found

Informativni sastanci sa predstavnicima opština, 4 – 15. april 2016.

no images were found