Misli lokalno, djeluj lokalno!

Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom  nivou!, nacionalna konferencija, Podgorica, 15. 11. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Cetinje, 13. 10. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Bar, 11. 10. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Ulcinj, 10. 10. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Nikšić, 09. 10. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Kotor, 07. 10. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Podgorica, 06. 10. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Bijelo Polje, 05. 10. 2017.

Promotivna kampanja – distribucija lifleta, Pljevlja, 04. 10. 2017.

Sastanak partnera i predstavnika organizacija čiji su projekti podržani u okviru projekta, Podgorica, 23. i 31. mart 2017.

Upravljanje projektnim ciklusom, trening, 16 -18. decembar 2017

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na II konkursu, Podgorica, 5.decembar 2016.

Upravljanje projektima sa fokusom na EU fondove, trening, 21 – 23. oktobar / 4 – 5. novembar 2016.

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na I konkursu, Podgorica, 10.oktobar 2016.

Potpisivanje Memoranduma sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore, Podgorica, 29. jul 2016.

Informativni sastanci sa OCD u Kotoru, Beranama i Podgorici, 16, 18 i 20. maj 2016.

Informativni sastanci sa predstavnicima opština, 4 – 15. april 2016.