Obrazovanjem za multikulturalizam i interkulturalizam

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Rožaje, 12.jul 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Bijelo Polje, 05.jul 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Plav, 11.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Tuzi, 10.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Bar, 07.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Podgorica, 04.jun 2019.

Omladinski interkulturalni kamp, Ivanova korita, 11 – 14. april 2019.