Obrazovanjem za multikulturalizam i interkulturalizam

Tribina o interkulturalizmu, Cetinje, 19. april 2024.

Tribina o interkulturalizmuRožaje, 17. april 2024.

Trening za nastavnike/ce o metodama primjene muzejskog obrazovanja, Kolašin, 8. i 9. april 2024.

Dvodnevni trening o multikulturalizmu za mlade, Kotor, 8. i 9. februar 2024.

Dvodnevni trening o multikulturalizmu za mlade, Bijelo Polje, 6. i 7. februar 2024.

Dvodnevni trening o multikulturalizmu za mlade, Podgorica, 2. i 6. februar 2024.

Forum o multikulturalnosti, Podgorica, 28. februar 2024.

Interkulturalni kamp, Berane, 7-11. februar 2024.

Trening za nastavnika/ce društvene grupe predmeta o savremenim metodama podučavanja multikulturalizma i interkulturalizma, Podgorica, 02. februar 2024.

Seminar Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori”, Kolašin, 07. – 09. maj 2021.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Rožaje, 12.jul 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Bijelo Polje, 05.jul 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Plav, 11.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Tuzi, 10.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Bar, 07.jun 2019.

Dijalog u zajednici – prevencija radikalizacije i nasilnog ekstremizma, javno predavanje, Podgorica, 04.jun 2019.

Omladinski interkulturalni kamp, Ivanova korita, 11 – 14. april 2019.