OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE

Demokratija u fokusu – odnos vlasti i civilnog društva, diskusioni forum, 1. mart 2024, Podgorica

no images were found

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima OCD čiji su projekti podržani kroz V konkurs, 20. februar 2024, Podgorica

no images were found

Neformalni sastanak za OCD koje su korisnici sredstava iz IV poziva radi umrežavanja i razmjene znanja/iskustava, 6. februar 2024, Podgorica

no images were found

Neformalni sastanak za OCD koje su korisnici sredstava iz III poziva radi umrežavanja i razmjene znanja/iskustava, 31. januar 2024, Podgorica

no images were found

Osvrt na 11 godina napretka i izazova, kako oživjeti pregovore sa EU, konferencija, Podgorica, 29. jun 2023.

no images were found

Komunikacija i vidljivost projekata finansiranih kroz programe podrške EU i sprovođenje kampanja javnog zastupanja, trening (četvrti konkurs), 19. april 2023, Podgorica

no images were found

Monitoring i evaluacija javnih politika i institucija, trening (četvrti konkurs), 12. i 13. april 2023, Podgorica

no images were found

Upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova, trening (četvrti konkurs), 30. i 31. mart 2023, Ulcinj

no images were found

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima OCD čiji su projekti podržani kroz IV konkurs, 21. mart 2023, Podgorica

no images were found

Neformalni sastanak za OCD koje su korisnici sredstava iz II poziva radi umrežavanja i razmjene znanja/iskustava, 31. januar 2023, Podgorica

no images were found

Glas civilnog društva u zagovaranju promjena, diskusioni forum, 25. januar 2023, Podgorica

no images were found

Info sesija IX, 20. januar 2023, Bar

no images were found

Info sesija VIII, 19. janura 2023, Bijelo Polje

no images were found

Komunikacija i vidljivost projekata finansiranih kroz programe podrške EU i sprovođenje kampanja javnog zastupanja, trening (treći konkurs), 22. decembar 2022, Podgorica

no images were found

Monitoring i evaluacija javnih politika i institucija, trening (treći konkurs), 8. i 9. decembar 2022, Podgorica

no images were found

Upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova, trening (treći konkurs), 28. i 29. novembar 2022, Herceg Novi

no images were found

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima OCD čiji su projekti podržani kroz III konkurs, Podgorica, 15. novembar 2022.

no images were found

Civilno društvo u Crnoj Gori – izazovi i perspektive u borbi za građanske vrijednosti, okrugli sto, Podgorica, 21. septembar 2022.

Info sesija VII, 22. septembar 2022, Cetinje

no images were found

Info sesija VI, 16. septembar 2022, Rožaje

no images were found

Neformalni sastanak za OCD koje su korisnici sredstava iz I poziva radi umrežavanja i razmjene znanja/iskustava, 6. maj 2022, Podgorica

no images were found

Komunikacija i vidljivost projekata finansiranih kroz programe podrške EU i sprovođenje kampanja javnog zastupanja, trening (drugi konkurs), 8. april 2022, Podgorica

no images were found

Monitoring i evaluacija javnih politika i institucija, trening (drugi konkurs), 2. i 3. april 2022, Petrovac

no images were found

Upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova, trening (drugi konkurs), 28. i 29. mart 2022, Bar

no images were found

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima OCD čiji su projekti podržani kroz II konkurs, Podgorica, 10. mart 2022.

no images were found

OCD i vlast – kojim putem do saradnje i izgradnji otvorenog društva?, diskusioni forum, 19. novembar 2021, Podgorica

no images were found

Info sesija V, 12. novembar 2021, Pljevlja

no images were found

Info sesija IV, 10. novembar 2021, Nikšić

no images were found

Devet godina crnogorskih pregovora sa EU, konferencija, Podgorica, 29. jun 2021.

no images were found

Monitoring i evaluacija javnih politika i institucija, trening (prvi konkurs), 26. i 27. jun 2021, Budva

no images were found

Upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova, trening (prvi konkurs), 21. i 22. jun 2021, Kolašin

no images were found

Komunikacija i vidljivost projekata finansiranih kroz programe podrške EU i sprovođenje kampanja javnog zastupanja, trening (prvi konkurs), 16. jun 2021, Podgorica

no images were found

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima OCD čiji su projekti podržani kroz I konkurs, Podgorica, 10. jun 2021.

no images were found

Info sesija III, 14. april 2021, Podgorica

no images were found

Info sesija II, 9. april 2021, Podgorica

no images were found

Info sesija I, 7. april 2021, Bijelo Polje

no images were found