OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M’BASE

Info sesija V, 12. novembar 2021, Pljevlja

Info sesija IV, 10. novembar 2021, Nikšić

Devet godina crnogorskih pregovora sa EU, konferencija, Podgorica, 29. jun 2021.

Monitoring i evaluacija javnih politika i institucija, trening (prvi konkurs), 26. i 27. jun 2021, Budva

Upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova, trening (prvi konkurs), 21. i 22. jun 2021, Kolašin

Komunikacija i vidljivost projekata finansiranih kroz programe podrške EU i sprovođenje kampanja javnog zastupanja, trening (prvi konkurs), 16. jun 2021, Podgorica

Potpisivanje ugovora sa predstavnicima OCD čiji su projekti podržani kroz I konkurs, Podgorica, 10. jun 2021.

Info sesija III, 14. april 2021, Podgorica

Info sesija II, 9. april 2021, Podgorica

Info sesija I, 7. april 2021, Bijelo Polje