Praćenje suđenja u slučajevima korupcije

Potpisivanje memoranduma o saradnji sa VDT, Vrhovnim sudom i Ministarstvom pravde