Putujuća fabrika filma Ubrzaj

Angažovana umjetnost kao sredstvo za edukaciju o ljudskim pravima, konferencija, Podgorica, 25.10.2019.

Filmsko i medijsko stvaralaštvo u oblasti ljudskih prava, radionica, Podgorica, 14 – 18.10.2019.

Filmsko i medijsko stvaralaštvo u oblasti ljudskih prava, radionica, Podgorica, 9 – 13.10.2019.

Projekcija filma “Onda vidim Tanju” (red. Juraj Lerotić), OŠ “Njegoš”, Kotor, 8.10.2019.

Projekcija filma “Crna ovca” (red. Ed Perkins), OŠ “Boško Buha”, Pljevlja, 4.10.2019.

Projekcija filma “Žena zmaj” (red. Ivana Sansević), OŠ “Vuk Karadžić”, Berane, 3.10.2019.

Projekcija filma “Kokoška” (red. Una Gunjak), OŠ “Risto Manojlović”,  Kolašin, 2.10.2019.

Projekcija filma “Onda vidim Tanju” (red. Juraj Lerotić), OŠ “Luka Simonović”, Nikšić, 1.10.2019.

Projekcija filma “Neputovanja” (red. Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr), OŠ “Boško Strugar”, Ulcinj, 30.09.2019.

Projekcija filma “Žena zmaj” (red. Ivana Sansević), OŠ “Blažo Jokov Orlandić”, Bar, 30.09.2019.

Projekcija filma “Trešnje” (red. Dubravka Turić), OŠ “Oktoih”, Podgorica, 26.09.2019