Savremene tendencije kritičke misli

Program Edukacijom do mira (PEP), IX generacija, februar – april 2017

Program Edukacijom do mira (PEP), VIII generacija, oktobar – decembar 2016

Program Edukacijom do mira (PEP), VII generacija, april – jun 2016.

Program Edukacijom do mira (PEP), VI generacija, februar – april 2016.

Program Edukacijom do mira (PEP), V generacija, oktobar – decembar 2015.

Program Edukacijom do mira (PEP), III generacija, februar – april 2015.

Program Edukacijom do mira (PEP), II generacija, oktobar – decembar 2014.

Program Edukacijom do mira (PEP), I generacija, april – jun 2014.

Promocija publikacije “Teoretičari klasične geopolitike”, prof. dr Filipa Kovačevića i dodjela diploma polaznicima istoimenog kursa, 2014.