Škola ljudskih prava

Škola ljudskih prava, XXVI generacija, Podgorica, 30. septembar – 2. oktobar 2022.

Škola ljudskih prava, XXV generacija, Andrijevica, 24 – 27. septembar 2020.

Škola ljudskih prava, XXIV generacija, februar 2020.

Forum Škole ljudskih prava, Podgorica, 20. januar 2017.

Akcija polaznika/ca Škole ljudskih prava, XX generacija – radionica o pravima lica sa invaliditetom, Cetinje, 30. mart 2015.

Akcija polaznika/ca Škole ljudskih prava, XIX generacija – radionica o volonterizmu, Plav, 27. mart 2015.

Škola ljudskih prava, XIX generacija, novembar 2014. – januar 2015.

Škola ljudskih prava, XVIII generacija, septembar – oktobar 2013.

Škola ljudskih prava, XVII generacija, april – maj 2013.

Škola ljudskih prava, XVI generacija, mart – april 2013.

Škola ljudskih prava, XV generacija, septembar – oktobar 2012.

Škola ljudskih prava, XIV generacija, maj – jun 2012.

Škola ljudskih prava, XIII generacija, mart – april 2012.

Škola ljudskih prava, XII generacija, maj – jun 2011.

Škola ljudskih prava, XI generacija, april – maj 2011.

Škola ljudskih prava, X generacija, mart – april 2011.

Škola ljudskih prava, IX generacija, oktobar – decembar 2010.

Škola ljudskih prava, VI i VII generacija, oktobar 2009. – januar 2010.

Škola ljudskih prava, IV generacija, februar – jun 2007.

Škola ljudskih prava, III generacija, septembar – decembar 2006.

Škola ljudskih prava, II generacija, februar – jun 2006.

Škola ljudskih prava, I generacija, oktobar – decembar 2005.