Zapošljavanjem do inkluzije

Predstavljanje nalaza istraživanja javnog mnjenja o percepciji osoba sa invaliditetom (OSI) u procesu zapošljavanja, Podgorica, 10. oktobar 2017.

Radni angažman učesnika/ca projekta, april – oktobar 2017.

Ljudska prava, seminar, Podgorica, 25-26. maj 2017.

Komunikacione vještine, trening, Podgorica, 6-7. maj 2017.