Mediji i demokratija

Mediji u lavirintu promjena, predstavljanje izvještaja, Podgorica, 23. maj 2022.

Mediji u Crnoj Gori – borba za profesiju, konferencija, Podgorica, 18. jun 2021.

Dodjela nagrada novinarima u okviru konkursa “Izvještavanjem do promjena”, Podgorica, 29. april 2021.

Kako građani i građanke vide medije u Crnoj Gori?, predstavljanje rezultata istraživanja, Podgorica, 31. mart 2021.

SPINoFACT 4 – Parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020 kroz vizuru medija, konferencija, Podgorica, 09. oktobar 2020.

Trening o medijskoj pismenosti za 20 novinara/ki iz lokalnih medija u Crnoj Gori i dopisnika/ca sa lokalnog nivoa, Budva, 12 – 13. septembar 2020.   

SPINoFACT 4 – monitoring parlamentarnih izbora 2020, prvi presjek, Podgorica, 15. avgust 2020.

Trening o finansijskoj forenzici i istraživačkim tehnikama za 20 novinara/ki iz lokalnih medija u Crnoj Gori i dopisnika/ca sa lokalnog nivoa, Kolašin, 13 – 14. jun 2020.

Činjenice su važne, konferencija, Podgorica, 25. april 2019.

Kontrolisani haos u regulaciji elektronskih medija, predstavljanje studije o radu Agencije za elektronske medije, Podgorica, 10. april 2019.

Savjest sedme sile, predstavljanje studije o samoregulaciji medija, Podgorica, 11. februar 2019.

SPINoFACT 3 – političko oglašavanje između spina i činjenica, predstavljanje finalnih nalaza monitoringa medijske kampanje za lokalne izbore u Podgorici, Podgorica, 08. jun 2018.

SPINoFACT 2 – političko oglašavanje između spina i činjenica, predstavljanje finalnih nalaza monitoringa medijske kampanje za predsjedničke izbore, Podgorica, 04. maj 2018.

SPINoFACT 2 – političko oglašavanje između spina i činjenica, predstavljanje prvih nalaza monitoringa medijske kampanje za predsjedničke izbore, Podgorica, 30. mart 2018.

Nezavisni javni servis i tačka, performans, Podgorica, 27. decembar 2017.

SPINoFACT – Političko oglašavanje između spina i činjenica (Cetinje, Mojkovac, Petnjica), konferencija, Podgorica, 20. decembar 2017.

Jednake šanse za sve medije?, konferencija, 2017.

Jednake šanse za sve medije, predstavljanje izvještaja, 2016.

Predizborna prizma javnog servisa, predstavljanje izvještaja, 2016

Kroz čije poglede nam RTCG predstavlja crnogorsku realnost?, predstavljanje izvještaja, 2016

Sastanci sa poslanicima u Skupštini Crne Gore povodom seta amandmana za Zakon o medijima i vezane zakone, mart – april 2016.

Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori?, konferencija, 2015.

Urušavanje sloboda: mediji i prikrivena cenzura u Crnoj Gori, predstavljanje izvještaja, 2015.

Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori?, konferencija, 2014.

Mediji kao ogledalo društva i države, panel diskusija, 2014.

Film kao ogledalo društva, panel diskusija, 2014.

Koliko i kome su poreski obveznici u Crnoj Gori plaćali reklamiranje u 2012?, konferencija za medije, 2013.

Koliko i kome su poreski obveznici u Crnoj Gori plaćali reklamiranje u 2011?, konferencija za medije, 2012.

Sloboda izražavanja i mediji: evropski standardi i crnogorska praksa, panel diskusija, 2009.