Nikola Mirković, saradnik na programima

Nikola Mirković, saradnik na programima

Nikola Mirković završava specijalističke studije na smjeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je ranije završio osnovne studije politikologije. Trenutno radi završni rad na temu „Selekcija kandidata na parlamentarnim izborima u nordijskim zemljama (Danska, Finska, Island, Norveška i Švedska)”. Kroz CEEPUS program, jedan semestar proveo je u Slovačkoj na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa Univerzitetu Matej Bel, a u okviru programa Europe From Visegrad Perspective, proširujući znanja u oblasti političke istorije i procesa demokratizacije zemalja Višegradske grupe (Češke, Poljske, Slovačke i Mađarske). Profesionalni angažman započeo je kroz Program stručnog osposobljavanja Vlade Crne Gore u Evropskoj mreži organizacija za monitoring izbora (ENEMO), gdje je učestvovao u pisanju više izvještaja sa međunarodnih posmatračkih misija. Bio je posmatrač Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Sertifikovani je OSCE/ODIHR posmatrač za izbore. Kroz različite programe izgradnje kapaciteta, koji su organizovani od strane nevladinih i međunarodnih organizacija, usavršavao se u pisanju projekata za EU fondove, javnom zastupanju i osmišljavanju i vođenju kampanja. Kao učesnik Young EUSAIR Communication Academy stekao je sertifikat u oblasti komunikacija i digitalne kampanje. Koautor je studije Decenija crnogorskih pregovora sa EU: Kako izaći iz kružnog toka?, a učestvovao je u pisanju više drugih publikacija u CGO-u. Tečno govori engleski, a služi se italijanskim i njemačkim jezikom.