Nikola Mirković, saradnik na programima

Nikola Mirković završava specijalističke studije na smjeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje je ranije završio osnovne studije politikologije. Kroz CEEPUS program, jedan semestar proveo je u Slovačkoj na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa Univerzitetu Matej Bel, a u okviru programa Europe From Visegrad Perspective, proširujući znanja u oblasti političke istorije i procesa demokratizacije zemalja Višegradske grupe (Češke, Poljske, Slovačke i Mađarske). Profesionalni angažman započeo je kroz Program stručnog osposobljavanja Vlade Crne Gore u Evropskoj mreži organizacija za monitoring izbora (ENEMO), gdje je učestvovao u pisanju više izvještaja sa međunarodnih posmatračkih misija. Bio je posmatrač Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Sertifikovani je OSCE/ODIHR posmatrač za izbore. Učestvovao je na brojnim seminarima i konferencijama u Crnoj Gori, regionu i zemljama EU. Kroz različite programe izgradnje kapaciteta, koji su organizovani od strane nevladinih i međunarodnih organizacija, usavršavao se u pisanju projekata za EU fondove, javnom zastupanju i osmišljavanju i vođenju kampanja, a kroz interne treninge CGO-a i u organizaciji događaja, sprovođenju tenderske procedure, slobodnom pristupu informacijama, upotrebi WordPress-a, komuniciranja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, ali i osnovama albanskog jezika. Kao učesnik Young EUSAIR Communication Academy stekao je sertifikat u oblasti komunikacija i digitalne kampanje. Koautor je studija Decenija crnogorskih pregovora sa EU: Kako izaći iz kružnog toka? i Mladi između marginalizacije, radikalizacije i potencijala, autor publikacije Dobro plaćene uloge statista na parlamentarnoj pozornici, a učestvovao je u izradi više drugih publikacija, analiza, inicijativa i istraživanja u CGO-u. Tečno govori engleski, služi se italijanskim i poznaje osnove njemačkog jezika.