Aldina Žudjelović, asistentkinja na programima

Aldina Žudjelović je završila osnovne studije Menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu, na RIT Croatia, sa visokim pohvalama, i uz dodatnu diplomu u oblasti antropologije i sociologije. Takođe, kroz Erasmus+ program, jedan semestar je pohađala na IMC Univerzitetu primjenjenih nauka u Kremsu, u Austriji. Za uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi dobila je diplomu Luča. Uspješno je završila regionalnu Školu demokratije, u organizaciji fondacije Friedrich Ebert (FES), Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba, kao i Školu aktivnog građanstva za mlade, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO). Učestvovala je na programu Suočavanje s prošlošću u organizaciji Sarajevo film festivala (SFF). Takođe, učestvovala je na brojnim seminarima i konferencijama u Crnoj Gori, regionu i zemljama EU. Kroz interne trenininge CGO-a, usavršavala se u organizaciji događaja, slobodnom pristupu informacijama, upotrebi WordPress-a, pisanju prijedloga projekata i komuniciranja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, ali i u medijskoj pismenosti kao načinu borbe protiv dezinformacija i manipulacija. Tokom studija, bila je članica Studentskog parlamenta, gdje je vodila Odsjek za marketing i komunikacije, a učestvovala je i u studentskim dobrotvornim akcijama prikupljanja sredstva za dječiji dom u Dubrovniku, zatim volonterskim akcijama čišćenja plaža, itd. Članica je Eta Sigma Delta, međunarodnog počasnog društva, koji ima svoj ogranak u Hrvatskoj, i u kojem je bila odgovorna za organizaciju više događaja. Uz maternji albanski, tečno govori crnogorski i engleski, a služi se i njemačkim jezikom.