Itana Gogić, asistentkinja na projektima

Itana Gogić je završila Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore. Tokom studija, provela je jedan semestar na razmjeni, kroz Erasmus+ program, na Pravnom fakultetu Univerziteta Kordoba u Španiji. Uspješno je završila program izgradnje kapaciteta mladih u okviru projekta CGO-a YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji je podržao Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija Vlade Crne Gore. Usavršavala se u oblasti ljudskih prava i sloboda, sa fokusom na pitanja diskriminacije, kao i u oblasti privrednog prava, akademskog integriteta i u vještinama akademskog pisanja kroz seminare u organizaciji Pravnog fakulteta. Učestvovala je u jednom od najvećih projekata Pravnog fakulteta ENEMLOS – Pravne klinike u službi ranjivih grupa: pružanje besplatne pravne pomoći, koji je realizovan u saradnji sa srodnim akademskim institucijama u Zagrabu, Londonu i Varšavi, u okviru Erasmus+ programa. Takođe, učestvovala je na brojnim seminarima i konferencijama u Crnoj Gori, sa fokusom na oblast suočavanja sa prošlošću i dezinformacije. Završila je i osnovni kurs medijske pismenosti Istraži-ukaži, u organizaciji Digitalnog forenzičkog centra (DFC). Ko-autorka je publikacija Vodič za korisnike Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Vodič za obveznike Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Kroz interne trenininge CGO-a, usavršavala se u komunikacijama, organizaciji događaja i slobodnom pristupu informacijama.  Tečno govori engleski, a služi se španskim i italijanskim jezikom.