Ivana Matanović, asistentkinja na projektima

Ivana Matanović je završila osnovne studije na smjeru Socijalne politike i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje trenutno pohađa i master studije. Uspješno je završila program izgradnje kapaciteta mladih u okviru projekta CGO-a YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji je podržao Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija Vlade Crne Gore. Takođe, završila je i Školu tranzicione pravde, u organizaciji CGO-a, a uz podršku UNDP programa i Evropske unije. Zainteresovana je za pitanja rodne ravnopravnosti iz čega proizilazi i učešće u aktivnostima koje je organizovao Centar za ženska prava (CŽP), poput Osmomartovskih marševa – Pažnja! Femicid! (2022) i Otpor sili i nepravdi (2023), kao i u Maloj školi kršenja patrijarhata. Dodatno, pohađala je i Regionalnu radionicu o participaciji žena u političkom životu, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), i višemjesečni program Aktivistički masterclass, u organizaciji Asocijacije Spektra. Završila je osnovni kurs medijske pismenosti Istraži-ukaži, u organizaciji Digitalnog forenzičkog centra (DFC), i seminar Gdje prestaje sloboda izražavanja i počinje govor mržnje? u organizaciji Akcije za ljudska prava (HRA). U okviru Fondacije Institut za socijalne inovacije imala je priliku da učestvuje u dva programa – Prevazilaženje stereotipa o osobama sa invaliditetom i Bolji zajedno. Pratila je i panel diskusije u oblasti suočavanja sa prošlošću. Govori engleski, i služi se njemačkim jezikom.