Marlena Ivanović, asistentkinja na programima

Marlena Ivanović je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka državnog Univerziteta u Beču, a pohađala je i različite seminare i radionice o austrijskom političkom sistemu, evropskim integracijama i Zapadnom Balkanu. Takođe, volontirala je kao aktivistkinja u oblasti zaštite životne sredine u okviru kampanje zaštite planete zemlje u Beču. Tokom studija radila je i u spoljno-trgovinskoj firmi Ghbryal Gesellschaft u Beču, na poslovima pomoćnice menadžera i administrativne asistentkinje. Uspješno je završila Regionalnu školu demokratije u organizaciji fondacije Friedrich Ebert (FES), Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke i Centra za međunarodne studije iz Zagreba u Banja Luci. Takođe, završila je program izgradnje kapaciteta mladih u okviru projekta CGO-a YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji je podržao Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija Vlade Crne Gore. Tokom predsjedničkih i parlamentarnih izbora 2023. godine učestvovala je kao akreditovana posmatračica CGO-a. Kroz interne trenininge CGO-a, gdje je ranije volontirala, usavršavala se u organizaciji događaja, sprovođenju tenderske procedure, slobodnom pristupu informacijama, upotrebi WordPress-a, pisanju prijedloga projekata i komuniciranja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, ali i osnovama albanskog jezika. Bila je učesnica brojnih seminara i konferencija na temu hibridnih prijetnji i borbe protiv dezinformacija u zemlji i regionu. Ko-autorka je publikacije Digitalni aktivizam protiv govora mržnje – priručnik u borbi protiv e-homofobije, bifobije, transfobije, mržnje i nasilja. Tečno govori njemački i engleski, a služi se italijanskim i španskim.