Milena Vujović, PR Crnogorskog festivala o ljudskim pravima UBRZAJ

Milena Vujović, PR Crnogorskoh festivala o ljudskim pravima UBRZAJMilena Vujović završava magistarske studije na Fakultetu političkih nauka Univeziteta Crne Gore, pripremajući odbranu rada na temu „Izazovi razvoja demokratske političke kulture u postreferendumskoj Crnoj Gori“. U fokusu njenog interesovanja su pitanja demokratizacije i izgradnje građanskog društva u Crnoj Gori, čime će se baviti i u planiranom istraživanju tokom doktorskih studija na Centralnoevropskom univerzitetu u Beču. Učestvovala je na brojnim obukama, uključujući simulaciju NYM (NATO YOUTH MODEL) u ogranizaciji Instituta za javnu politiku Srbije, NATO Odjeljenja za javnu diplomatiju i Višegradskog fonda, kao i druge programe u oblasti bezbijednosti. Takođe, završila je Školu ljudskih prava koju je organizovao Pravni fakultet Univerziteta Donja Gorica sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a dodatno se usavršavala i kroz seminare o evroatlantizmu u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, kao i pravu EU preko Centra za evropske perspektive. Pohađala je i programe o aktivizmu mladih u organizaciji CEDEM-a i zapošljavanja mladih u organizaciji Karijernog centra Univerziteta Crne Gore. Dobitnica je nagrade Univerziteta Crne Gore za najbolju studentkinju 2014. godine i nagrade Glavnog grada za postignuti uspjeh tokom studiranja 2016. godine. Bila je angažovana u Centru za studije i kontrolu kvaliteta i u nevladinoj organizaciji KOD na različitim projektima finansiranim od strane međunarodnih fondacija. Tečno govori engleski jezik, a služi se i španskim i italijanskim.