Miloš Vukanović, savjetnik

 Miloš Vukanović, savjetnik

Miloš Vukanović je diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu, a magistrirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Završio je i postdiplomske studije na Evropskom koledžu Univerziteta u Jeni u Njemačkoj iz oblasti muzeologije a na temu prezentacije zločina XX vijeka. Usavršavao se i na teme Holokausta pri Yad Vashemu u Izraelu, postkonfliktnih društava u Corimela centru u Sjevernoj Irskoj i totalitarnih režima pri Institutu za nacionalno sjećanje u Varšava. Kroz studijske posjete boravio je u Španiji, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Njemačkoj, Austirji, Češkoj, Gruziji, Turskoj i Kini. Profilisao se kao edukator i istoričar sa fokusom na istorijsku edukaciju i muzeologiju, preciznije nastavu istorije u postkonfliktnim društvima i prezentaciju istorije XX vijeka. Tokom studija, bio je stipendista i saradnik Fondacije “Sveti Petar Cetinjski”. Karijeru je počeo u CGO-u kao saradnik na programima, da bi od 2011. profesionalni angažman nastavio kao kustos u Istorijskom muzeju Narodnog muzeja Crne Gore (NMCG). Bio je koordinator i jedan od autora nove stalne postavke Istorijskog muzeja NMCG. Tokom 2017. i 2018. obavljao je funkciju pomoćnika direktora za muzejske poslove NMCG. Kao kustos-istraživač bio je i dio regionalnog tima za UNESCO projekat “Obnavljanje paviljona bivše Jugoslavije” u Nacionalnom muzeju Aušvic-Birkenau. Sarađuje sa Evropskim udruženjem istorijskih edukatora (EUROCLIO) i njihov je projektni koordinator i urednik za Crnu Goru. Autor je i urednik radionica za nastavu istorije koji se tiču osjetljivih tema, inkluzivne nastave, ekstremizma, nasilja i diskriminacije. Kao priznanje za tu uspješnu saradnju proglašen je i ambasadorom EUROCLIO-a. Jedan je od osnivača Udruženja profesora istorije Crne Gore (HIPMONT). Angažovan je kao stručni konsultant na projektima koje vode Savjet Evrope, Regionalni savjet za saradnju, Međunarodni rezidualni mehanizam iz Haga, ICOM, Geschichtswerkstatt Europa, Documenta, Topography of Terror, Yahad in Unum, CDRSEE, i druge međuvladine i nevladine organizacije. Autor je istorijskih edicija – Petrovići, vladari i ratnici i Crnogorski srednji vijek. Koautor, urednik ili saradnik je na publikacijama Učenje istorije koja još to nije – prilog nastavi 90 ih; Kako vidimo 90e?; Što skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore?; Antifašizam u Crnoj Gori – između političkog trenda i obrazovne politike; Istorija koja povezuje – nekada davno živjeli smo zajedno; Strategije za inkluzivno obrazovanje – korišćenje životnih priča za poboljšanje učeničkog razmijevanja povezanosti sadašnjosti i prošlosti; Uključujuće i prekogranično predavanje: kulturno naslijeđe koje povezuje dunavsku oblast; Prilog političkoj memoriji – parlamentarni izbori 2009. i Parlamentarni izbori 2020, i Kad politička elita podcijeni građane – parlamentarni izbori u Crnoj Gori. U okviru edicije o suočavanju s prošlošću u Crnoj Gori radio je na dokumentovanju slučajeve ratnih zločina Deportacija, Bukovica i Kaluđerski laz. Autor je i 12 članaka u Evropskom pulsu na temu ličnosti i događaja koji su kreirali EvropuTečno govori engleski, a služi se francuskim i njemačkim jezikom.