Nikola Obradović, asistent na programima

Nikola Obradović je diplomirao na Humanističkim studijama na Univerzitetu Donja Gorica, gdje trenutno završava i magistarske studije. Uspješno je završio Forum medijske pismenosti, u organizaciji CGO-a, Fact chechers academy, u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i uz podršku  NATO Odjeljenja za javnu diplomatiju, online kurs za osnove sajber higijene, u organizaciji Fondacije za civilno istraživanje i razvoj (CRDF Global), zatim Regionalnu školu političke filozofije dr Zoran Đinđić, u organizaciji Fondacije dr Zoran Đinđić i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, kao i Školu za podizanje svijesti o multikulturalizmu, u organizaciji CEDEM-a. Takođe, završio je program izgradnje kapaciteta mladih u okviru projekta CGO-a YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji je podržao Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija Vlade Crne Gore. Kroz interne trenininge CGO-a, usavršavao se i u organizaciji događaja, sprovođenju tenderske procedure, slobodnom pristupu informacijama, upotrebi WordPress-a, pisanju prijedloga projekata i komuniciranja projekata koji se finansiraju iz EU fondova, ali i osnovama albanskog jezika. Jedan je od autora publikacija Mladi između marginalizacije, radikalizacije i potencijala i Slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori – sistem zreo za promjenu filtera. Bio je saradnik u izradi publikacija Otključavanje digitalnog potencijala – analiza stanja e-uprave u Crnoj Gori i Rodni puls medija u izbornoj kampanji – medijski monitornig parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2023. sa fokusom na rodnu perspektivu. Član je Saveza udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore. Služi se engleskim jezikom.