Valentina Ostojić, saradnica na programima

Valentina Ostojić radi na magistarskoj tezi u oblasti socio-ekonomske nejednakosti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Ranije je završila osnovne i specijalističke studije međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Akademski se dodatno usavršavala u Sloveniji na Univerzitetu u Ljubljani, Njemačkoj na Univerzitetu u Hajdelbergu, SAD-u na Univerzitetu Nebraska. Dobitnica je Nagrade FPN-a za najbolje studente osnovnih studija, dvostruka stipendistkinja Fondacije Konrad Adenauer (KAS), kao i dobitnica četiri stipendije Ministarstva prosvjete za talentovane učenike srednjih škola i najbolje studente. Takođe, 2020. godine je izabrana za Mladu evropsku ambasadorku Crne Gore kroz program WeBalkans koji sprovodi Direktorat za proširenje Evropske komisije, a alumnistkinja je i programa BOLD Academic Fellowship finansiranog od strane američkog Stejt Dipartmenta. Uspješno je završila Školu ljudskih prava u organizaciji CGO-a, Regionalnu školu političke filozofije dr Zoran Đinđić u organizaciji Fondacije dr Zoran Đinđić i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Balkan Trafik program u Briselu u organizaciji DG NEAR, kao i Evropsku političku akademiju Otzenhausen u Njemačkoj u organizaciji KAS-a. Tokom srednje škole bavila se debatom i osvojila treće mjesto na državnom prvenstvu u debati 2015. godine. Članica je Mense Crne Gore. Sertifikovani je trener za medijsku pismenost mladih od strane Media Diversity Institute for Western Balkans iz UK. Stažirala je u Institutu alternativa i Američkoj privrednoj komori, a konsultantski je radila istraživanja za SOS Nikšić i OMSA u Crnoj Gori, kao i za Particip GmbH u Briselu, Belgiji. Ima i iskustvo istraživačice u agenciji DeFacto Consultancy i projektne saradnice u Regulatornom institutu za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI). Koristi programe obrade podatata za statističku i kvalitativnu analizu podataka, poput SPSS, R Studio i Maxqda. Tečno govori engleski, a služi se slovenačkim i ruskim jezikom.