Zvezdana Kovač, direktorka za strategiju i komunikacije

Zvezdana Kovač više od dvije decenije radi na rukovodećim pozicijama u neprofitnom sektoru i medijima na Zapadnom Balkanu. Od 2020. do 2024. godine bila je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, organizacije civilnog društva koja ima za cilj da podstiče i prati sveobuhvatan proces evropskih integracija, kao i članica Izvršnog odbora Međunarodnog evropskog pokreta (MEP). Prije toga, bila je izvršna direktorka Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi (CDRSEE), sa sjedištem u Solunu, regionalne nevladine organizacije usmjerene na promociju demokratskih, pluralističkih i mirnih društava u Jugoistočnoj Evropi. Prije nego što se pridružila CDRSEE-u 2010. godine, radila je za grčku evropsku razvojnu NVO i bila je novinarka na vodećim pozicijama u različitim TV stanicama u regionu. Između ostalog, bila je glavna urednica nacionalne televizijske stanice u Saveznoj Republici Jugoslaviji (SRJ) i novinarka i urednica na RTV Crna Gora više od deceniju. Takođe, radila je superviziju izrade višeperspektivnih knjiga u okviru Zajedničkog projekta istorije (JHP) za 13 zemalja Jugoistočne Evrope, koje pokrivaju burni period od 1944. do 2008. godine. Bila je glavna urednica i moderatorka pionirskog talk show-a o aktuelnim temama Okruženje/Vicinities koji se emitovao u svim zemljama bivše Jugoslavije i Albaniji, a za koji je dobila nagradu za Inicijativu godine (2016) od Evropskog građanstva. Diplomirala je književnost na Univerzitetu Crne Gore. Pored maternjeg crnogorskog, tečno govori engleski i grčki jezik.