Savremene tendencije kritičke misli

Ciklus predavanja o Žaku Lakanu
Ciklus predavanja o Herbertu Markuzeu
Ciklus predavanja o Mišelu Onfreu
Ciklus predavanja o Aleksandru Koževu
Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike
Program Edukacijom do mira