Medijskom pismenošću do razvoja talenata srednjoškolaca – SMART!

Opšti cilj projekta jeste da doprinese podizanju svijesti i informisanosti srednjoškolaca/ki o važnosti medijske pismenosti.

Specifični ciljevi su: 1) unaprijeđenje kapaciteta i osnaživanje mladih da efektivno i kritički učestvuju u konzumiranju medijskih sadržaja; 2) ohrabrivanje mladih i fasilitiranje formiranja srednjoškolskih koalicija kao platforme za promociju značaja medijske pismenosti među srednjoškolskom, ali i zainteresovanom populacijom putem javnih debata, 3) obučavanje srednjoškolaca za vršnjačku edukaciju koja afirmiše njihove talente i podstiče aktivizam učenika.

Donator: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Koordinator projekta: Damir Nikočević

SMART