Podržani projekti na prvom konkursu OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE

OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE

I KATEGORIJA

E-pristupačnošću do građanskog aktivizma OSI
Sjeverom na dva točka
Mislimo, djelujemo i inspirišemo svoju okolinu za održivi razvoj!
Osnaživanje i podrška ženama sa iskustvom nasilja
PriMIRje – Postupanje pravosudnih organa u slučajevima porodičnog nasilja u primorskim opštinama
Saradnjom do boljeg položaja lica sa invaliditetom u Tuzima
Culture Up Rožaje!
HEP Start!
Razumi.me
Organizacije civilnog društva kao efikasni akteri u procesu donošenja odluka
Digitalni kompas za zapošljavanje
Lokalna uprava na dlanu

II KATEGORIJA 

Osnaženo civilno društvo u borbi protiv devastacije prostora i zaštićenih područja
Aktivni građani za bolje medije
EU info kutak na sjeveru Crne Gore
Propitujem, dakle postojim
Zajedno za LGBTI prava
Upoznaj svoja prava – građanin i policija
Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u uspostavljanju ekološke mreže NATURA 2000 i njenom upravljanju
Multisektorska saradnja – uslov prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja