Ljudska prava

 • Diskriminacija u Crnoj Gori - analiza nalaza istraživanja javnog mnjenja
 • Mjere i sankcije prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela
 • Ta përshpejtojmë barazinë gjinore
 • Ubrzajmo rodnu ravnopravnost
 • Položaj maloljetnika u krivičnom postupku od prevencije do reintegracije
 • Nastava kontroverzne istorije za odgovorno obrazovanje
 • Raspakivanje predrasuda
 • Tranziciona pravda kroz vizuru gradjana i gradjanki
 • Crna Gora – osobe nestale uslijed oružanih sukoba tokom 90ih
 • Katalog UBRZAJ 2021
 • Metodološki priručnik za online nastavu istorije
 • Manual medologjik per mesimdhenien e historise online
 • Metodološki priručnik za procjenu znanja u online nastavi istorije
 • Manual medologjik per vleresimin e njohurive ne mesimdhenien e historise online
 • Antiratne inicijative Crna Gora
 • Antiratne inicijative Srbija
 • Antiratne inicijative Hrvatska
 • Antiratne inicijative BiH
 • Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina Crne Gore
 • Pasuria e diversitetit
 • Lëvizësit e radikalizmit dhe ekstremizmit te dhunshem ne mal te zi
 • Për shkollë pa diskriminim
 • Për shkollë pa diskriminim
 • Pokretači radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori
 • Za zajednice otporne na radikalizaciju i nasilni ekstremizam
 • Obrazovanjem protiv diskriminacije
 • ME ARSIM KUNDËR DISKRIMINIMIT
 • Za školu bez diskriminacije
 • Kratki vodič kroz zakonodavni i institucionalni okvir zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori
 • Tri godine kršenja Ustava: Ko je odgovoran?
 • Počasna državljanstva - kako se i kome dodjeljuju?
 • Koja su vaša ljudska prava i kako da ih zaštitite?
 • Ubrzajmo ljudska prava
 • Ti përshpejtojmë të drejtat e njeriut!
 • Alternativne sankcije od kazne do reintegracije
 • Probacija u sistemu izvršenja krivičnih sankcija Crne Gore
 • Neosnovano lišenje slobode u Crnoj Gori
 • Alternativne sankcije
 • Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju
 • Informator o (ne)prilagođenim objektima u Prijestonici Cetinje
 • Novinarska istraživanja i debate
 • Izdržavanje - pravo svakog djeteta i obaveza svakog roditelja
 • Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici
 • Informator
 • Pogled na borbu protiv diskriminacije
 • Zaštita od diskriminacije u praksi Ustavnog suda Crne Gore
 • Presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Crnu Goru
 • Ravnopravnost - regulativa i realnost u Crnoj Gori
 • Ravnopravnost - regulativa i realnost
 • Barazia
 • Ravnopravnost za sve diskriminacija ne – Zastupljenost OSI pitanja u programima političkih aktera
 • NE diskriminaciji DA različitosti – smjernice za izvještavanje medija o lgbtiq zajednici
 • NE diskriminaciji DA različitosti – monitoring medija
 • Na istoj liniji?
 • Zastupljenost LGBT tema u školskim programima i udžbenicima
 • U redu je biti drugačiji
 • Politizacija seksualne orijentacije
 • Naša prava – informacija za nastavnike
 • Ljudska prava u praksi
 • Priručnik za obrazovanje mladih o ljudskim pravima
 • Brošura – Dobrota
 • Brošura – Komanski most
 • Brošura – Ljubović
 • Izvještaj - Dobrota
 • Izvještaj – Komanski most
 • Izvještaj - Ljubović
 • Brošura – ZIKS
 • Izvještaj – ZIKS
 • Izvještaj – Procesuiranje mučenja i zlostavanja
 • Proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori: Slučaj deportacija
 • Proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori: Slučaj Bukovica
 • Antifašizam u Crnoj Gori – između političkog trenda i obrazovne politike
 • Šta skrivaju i otkrivaju crnogorski udžbenici o savremenoj istoriji Crne Gore
 • Proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori slučaj Kaluđerski laz
 • Zabrana mučenja i nečovječnog ponašanja…
 • Proces suočavanja sa prošlopšću u Crnoj Gori - slučaj Morinj
 • Knjiga o ljubavi
 • Izvještaj o konsultativnom procesu
 • Konsultativni proces o utvrđivanju činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim na području nekadašnje SFRJ
 • Izmjene Statuta REKOM
 • Crnogorski festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ
 • Putujuća fabrika filma UBRZAJ
 • Katalog 2016
 • Katalog 2017
 • Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2018
 • Katalog 2014
 • Katalog 2014
 • Katalog 2015
 • Katalog 2010
 • Katalog 2011
 • Katalog 2012