Milena Brajović, finansijska menadžerka

Milena Brajović, finansijska menadžerkaMilena Brajović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjeru Finansije i računovodstvo. Uspješno je završila specijalizaciju u nevladinom sektoru za finansijsko rukovođenje projektima koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Svoj profesionalni angažman je započela kao pripravnica u Odjeljenju za finansije i računovodstvo u jednoj političkoj partiji, odakle je ubrzo napredovala do pozicije savjetnice direktora za ekonomske poslove, a nešto kasnije šefice Odjeljenja za finansije i računovodstvo. Ima veliko iskustva u kontroli i vođenju poslovnih knjiga za baznu i 23 pojedinačne budžetske jedinice, izradi finansijskih planova i finansijskih iskaza u kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim periodima, kao i drugim brojnim aktivnostima koje su vezane za finansijski menadžment i računovodstvo. Predavačica je u okviru obuka za nevladine organizacije za oblast finansijskog planiranja i menadžmenta projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.