Milena Brajović, finansijska menadžerka

Milena Brajović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjeru Finansije i računovodstvo. Uspješno je završila specijalizaciju u nevladinom sektoru za finansijsko rukovođenje projektima koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Svoj profesionalni angažman je započela kao pripravnica u Odjeljenju za finansije i računovodstvo u jednoj političkoj partiji, odakle je ubrzo napredovala do pozicije savjetnice direktora za ekonomske poslove, a nešto kasnije šefice Odjeljenja za finansije i računovodstvo. Ima veliko iskustva u kontroli i vođenju poslovnih knjiga za baznu i 23 pojedinačne budžetske jedinice, izradi finansijskih planova i finansijskih iskaza u kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim periodima, kao i drugim brojnim aktivnostima koje su vezane za finansijski menadžment i računovodstvo. Tokom angažmana u CGO-u stekla je iskustvo u finansijskom rukovođenju projektima podržanim od strane nacionalnih i međunarodnih donatora, uključujući i EU. Predavačica je u okviru obuka za nevladine organizacije za oblast finansijskog planiranja i finansijskog upravljanja projekata koji su podržani iz fondova Evropske unije. Koautorka je publikacija Finansijska alhemija Univerziteta Crne Goreuvid u finansiranje UCG od 2015. do 2019.godine i Javni servis RTCG – dnevnik jedne vlasti. Govori engleski, a služi se i italijanskim jezikom.