Regionalna politika kao preduslov pridruživanja zapadnog Balkana evropskoj uniji

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje:

PANEL DISKUSIJU na temu
REGIONALNA POLITIKA KAO PREDUSLOV PRIDRUŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA EVROPSKOJ UNIJI

Gosti/panelisti:
Goran Svilanović, Predsjedavajući Radnog stola I, Pakt stabilnosti za JIE
Miroslav Lajčak, Generalni direktor direkcije za politička pitanja, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovačke

Forum ce se održati u utorak 21. novembra 2006.g. u 18h00, u sali br. III na Fakultetu političkih nauka. Za bliže informacije možete pozvati: 081 665 112.

Goran Svilanović, predsjedavajući Radnog stola I u Paktu za stabilnost JIE. Diplomirao je i magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a specijalizirao je na Institutu za ljudska prava u Strasburu, Pravnom fakultetu u Saarbrukenu i Evropskom mirovnom univerziteta u Austriji. Dobitnik je stipendije Sasakawa fondacije za profesionalno usavršavanje. Od 1989. do 1998. radio je kao asistent na Pravnom fakultetu u Beogradu, odakle je otpušten nakon što se javno suprotstavio kontroverznom zakonu o Univerzitetu. Objavio je brojne članke i knjige iz oblasti građanskog prava, statusa izbjeglica i pitanja državljanstva. Sarađivao je sa mnogim NVO-ima u Srbiji koje se bave promocijom mira i ljudskih prava: Jugoslovenski forum za ljudska prava, Centar za antiratnu akciju, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za napredne pravne studije i druge. Aktivan u politici, Svilanović je kao član Građanskog saveza Srbije obavljao nekoliko visokih funkcija u toj partiji, uključujući i predsjedničku. Od 2000. do 2003. bio je ministar spoljnih poslova Savezne republike Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore. Poslanik je u Skupštini Republike Srbije od 2004.

Ambasador Miroslav Lajčák, Generalni direktor direkcije za politička pitanja u ministranstvu spoljnih poslova Republike Slovačke. Crnogorskoj javnosti je poznat kao lični izaslanik Visokog predstavnika EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku, Javiera Solane, zadužen za nadgledanje referendumskog procesa u Crnoj Gori 2006. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Commenius u Bratislavi, a studije je nastavio na Fakultetu za međunarodne odnose Državnog instituta za međunarodne odnose u Moskvi. Takođe je pohađao program koledža međunarodnih i bezbjednosnih studija, kao i George C. Marshall evropskog centra za bezbjednosne studije u Njemačkoj. Lajčák je od 1988. godine član slovačkog (odnosno u tom periodu još čehoslovačkog) diplomatskog kora, i tom svojstvu je bio šef kabineta ministra. Nakon osamostaljenja Slovačke, obavljao je dužnosti savjetnika u ambasadi u Grčkoj, šefa kabineta Premijera, ambasadora u Japanu i veleposlanika Republike Slovačke za Jugoslaviju (kasnije Srbiju i Crnu Goru), Albaniju i Bivšu jugoslovensku republiku Makedoniju, a učestvovao je i u nekoliko drugih diplomatskih misija i aktivnosti.