Regionalna politika kao preduslov pridruživanja zapadnog Balkana evropskoj uniji

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje: PANEL DISKUSIJU na temu REGIONALNA POLITIKA KAO PREDUSLOV PRIDRUŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA EVROPSKOJ UNIJI… »

Evropska spoljna i bezbjednosna politika

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje: PREDAVANJE na temu EVROPSKA SPOLJNA I BEZBIJEDNOSNA POLITIKA Gošća/panelista: dr Judy Batt, Institut… »

Proces proširenja: pitanje Turske i zapadnog Balkana

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje: PREDAVANJE na temu PROCES PROŠIRENJA: PITANJE TURSKE I ZAPADNOG BALKANA Gost/panelista: Martin Harvey,… »

Oglas za polaznike III i IV generacije Škole mladog liderstva

CGO i Opština Podgorica raspisuju OGLAS za polaznike III i IV generacije: ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA – za izučavanje liderstva od teorije do prakse – Škola će trajati tri mjeseca. Nastava će se izvoditi dva puta nedjeljno, u trajanju od jednog sata. Sve troškove pokriva Centar za građansko obrazovanje uz podršku Opštine Podgorica, i uz obavezu… »

Oglas za polaznike VIII generacije Škole demokratije

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike VIII generacije: ŠKOLE DEMOKRATIJE Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80%… »

Oglas za polaznike IV generacije Škole za ljudska i manjinska prava

CGO i Kraljevska holandska ambasada raspisuju OGLAS za polaznike IV generacije: ŠKOLE ZA LJUDSKA i MANJINSKA PRAVA Školu čini 4 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi dva puta sedmično, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Kraljevska holandska ambasada i Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa… »

Oglas za polaznike V generacije Škole evropskih integracija i II generacije Regionalne škole evropskih integracija

CGO, CRNVO i EPuCG uz podršku FOSI ROM, raspisuju oglas za polaznike V generacije ŠKOLE EVROPSKIH INTEGRACIJA i za polaznike II generacije REGIONALNE ŠKOLE EVROPSKIH INTEGRACIJA ZA SJEVER CRNE GORE Školu evropskih integracija čine 7 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca, i obuhvata široki spektar teorijskih i praktičnih saznanja iz oblasti evropskih integracija. Nastava… »

Odabrana delegacija za studijsku posjetu Briselu

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori su, uz podršku Kraljevske norveške ambasade, 25. aprila 2006. godine raspisali konkurs za studijsku posjetu Evropskoj uniji, koja je dio projekta „Nauči o EU lično“. Nakon pažljivog razmatranja dostavljenih prijava i sprovođenja intervjua gdje je to bilo potrebno, komisija sastavljena… »

Službenik/ca za odnose sa javnošću (PR), pripravnik/ca

Centar za građansko obrazovanje oglašava potrebu za jednim novim radnim mjestom: Službenik/ca za odnose sa javnošću (PR), pripravnik/ca Potrebne kvalifikacije: diplomirani pravnik/ca ili ekonomista (VII stepen stručne spreme), poznavanje engleskog jezika i rada na računarima. Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji su ostvarili visok prosjek tokom studija, iskustvo u radu u NVO sektoru ili su prošli kroz… »

Zapadni Balkan i evropske integracije

PANEL DISKUSIJA u okviru Foruma Škola evropskih integracija ZAPADNI BALKAN I EVROPSKE INTEGRACIJE Gosti/panelisti: Osman Topčagić direktor Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Dr Gordana Đurović ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije Forum ce se održati u ponedjeljak 15. maja 2006.g. u 18h00, u sali Mediteran, na Ekonomskom fakultetu.