Zapadni Balkan i evropske integracije

PANEL DISKUSIJA u okviru Foruma Škola evropskih integracija ZAPADNI BALKAN I EVROPSKE INTEGRACIJE

Gosti/panelisti:

Osman Topčagić
direktor Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Dr Gordana Đurović
ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije

Forum ce se održati u ponedjeljak 15. maja 2006.g. u 18h00, u sali Mediteran, na Ekonomskom fakultetu.

Osman Topcagic je direktor Direkcije za evropske integracije Vijeca ministara BiH. Ranije je obavljao funkciju ministra-savjetnika u Misiji BiH pri EU i NATO u Briselu, bio je i ambasador BiH u UK, ambasador u Ministarstavu vanjskih poslova BiH i sekretar Ministarstva vanjskih poslova BiH. Osim ovog dijela njegove diplomatske karijere, obavljao je niz drugih odgovornih duznosti u Vladi BiH i njenim insitiucijama. Diplomirao je matematiku na Prirodno-matematickom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dr Gordana Djurović je ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije u Vladi RCG. Takođe je vanredna profesorka na redovnim i postdiplomskim studijama Ekonomskog fakulteta u Podgorici, a obavlja i funkciju šefa Katedre za ekonomsku politiku. Bila je prodekan za naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu (1998-2000), a rukovodila je ili sarađivala u više projekata iz oblasti planiranja ekonomske politike i održivog razvoja, posebno strateških razvojnih projekata Vlade RCG.