Perspektive razvoja EU

Forum Škola evropskih integracija PERSPEKTIVE RAZVOJA EVROPSKE UNIJE

Gost/panelista: Henrik H. Kroner, generalni sekretar Međunarodnog evropskog pokreta, Brisel

Forum ce se održati u petak 12. maja 2006.g. u 18h00, u sali br. IV (zgrada Pravnog fakulteta, II sprat – Fakultet političkih nauka). Obezbijeđen je konsekutivni prevod.

Henrik H. Kroner je generalni sekretar međunarodnong evropskog pokreta, inače viši savjetnik za politička pitanja sa iskustvom u radu pri institucijama Evropske unije. Magistar je ekonomskih nauka, a bio je angažovan od strane brojnih ekonomskih udruženja na evropskom nivou.

Evropski pokret je međunarodna organizacija koja okuplja 41 nacionalni savjet i 21 pridruženog člana iz čitave Evrope. Njihov cilj je da doprinesu uspostavljanju jedinstvene, federalne Evrope, zasnovane na poštovanju ljudskih prava, miru, demokratiji, slobodi, solidarnosti i aktivnom učešću građana. U tu svrhu, EP teži da promoviše saradnju na različitim nivoima između evropskih udruženja, političkih partija, preduzetnika i drugih interesnih grupa.