Crnogorska međusektorska delegacija uskoro u Briselu

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u CG su, uz podršku Kraljevske norveške ambasade, 25. aprila 2006. godine raspisali konkurs za studijsku posjetu EU, koja je dio projekta „Nauči o EU lično“.

Koliko je snažna želja građana Crne Gore da upoznaju EU, govori i podatak da se na šesnaestodnevni konkurs javilo 142 kandidata i kandidatkinje. Od tog broja 54.22 % je žena i 45, 77% muškaraca. Što se tiče obrazovne strukture, među zainteresovanima je 5 doktora nauka, 7 magistara, 97 fakultetski obrazovanih, 2 sa SSS, 3 srednjoškolca i 28 studenata.

Najviše kandidata za studijsku posjetu EU je iz vladinih institucija i studentske populacije (po 19,72%), slijede aktivisti NVO-a (14,79%), privrednici (9,86%), zatim zapošljeni u međunarodnim organizacijama i lokalnoj samoupravi (po 7,04%). Sa Univerziteta i iz medija je 4, 93% zainteresovanih, dok je 4,23% predstavnika političkih partija iskazalo interesovanje da upozna EU na ovaj način. Iz sudstva je 2,11% zainteresovanih, a samo po 1,41% predstavnika sindikata i prosvjete zanima ovaj vid usavršavanja. 0.7% ljekara želi da vidi kako EU funkcioniše u Briselu i 2,11% srednjoškolaca.

Centar za građansko obrazovanje će zajedno sa partnerima i donatorima projekta organizovati razgovor sa svim kandidatima, nakon čega će selekciona komisija formirati desetočlanu delegaciju koja će imati prilike da upozna institucije Evropske unije u Briselu, ali i da predstavi Crnu Goru.

Delegaciju će primiti evropski parlamentarci, a niz sastanaka će imati u različitim direktoratima Evropske komisije, zatim u Savjetu EU, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu, Komitetu regiona, kao i stalnim misijama Austrije i Finske, i vodećim nevladinim organizacijama u Briselu.