Proces proširenja: pitanje Turske i zapadnog Balkana

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora, a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje:

PREDAVANJE na temu
PROCES PROŠIRENJA: PITANJE TURSKE I ZAPADNOG BALKANA

Gost/panelista: Martin Harvey, Šef kancelarije Evropske komisije u Crnoj Gori

Forum ce se održati u ponedjeljak 16. oktobra 2006.g. u 18h00, u sali br. IV na Fakultetu političkih nauka. Obezbijedjen je konsekutivni prevod.

Martin Harvey je Šef kancelarije Evropske komisije u Crnoj Gori. Najveći dio svog profesionalnog angažmana je stekao u Evropskoj komisiji, počevši kao analitičar za makro-ekonomska pitanja i politike EU u podršci malih i srednjih preduzeća, preko praćenja odnosa EU sa drugim evropskim državama, a bio je posebno aktivno uključen u pregovore o pridruženju sa Švedskom i Kiprom, dok je od 2002. do septembra 2006. radio na odnosima EU sa Turskom. Takođe je u jednom mandatu predstavljao Evropsku komisiju u Beču, radeći sa OEBS-om i kancelarijama UN-a. Po obrazovanju je ekonomista.