Oglas za polaznike III i IV generacije Škole mladog liderstva

CGO i Opština Podgorica raspisuju OGLAS za polaznike III i IV generacije:

ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA
– za izučavanje liderstva od teorije do prakse –

Škola će trajati tri mjeseca. Nastava će se izvoditi dva puta nedjeljno, u trajanju od jednog sata. Sve troškove pokriva Centar za građansko obrazovanje uz podršku Opštine Podgorica, i uz obavezu polaznika da pohađaju najmanje 80% programa

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Polaznici ce imati priliku da prošire svoja znanja iz oblasti demokratije, ljudskih i manjinskih prava, izgradnje tima, nenasilne razrade konflikata, diskriminacije i tolerancije, ravnopravnosti polova, pitanja identiteta, autoriteta, liderstva, odnosa sa javnošću i još mnogih drugih tema. Predavanja će voditi trenerski tim i ugledni domaći predavači,a izvodiće se kroz radionice i treninge. Takođe, planirana je posjeta pojedinim institucijama.

Pravo učešća imaju srednjoškolci/ke sa teritorije Opštine Podgorica, koji žele da doprinesu razvoju građanskog društva. Kandidati su dobrodošli bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom bigrafijom, najkasnije do 23. septembra 2006. g. , na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za »Školu mladog liderstva«)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Tel: 081 / 665 327, Fax: 081 / 665 112
ili putem e-mail adresa: marina.cgo@cg.yu i ana.cgo@cg.yu