RTCG bez Upravnog odbora i sa krnjim Savjetom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća da je mandat članovima Upravnog odbora JRDS RTCG istekao 26. juna, četiri godine nakon što su izabrani na tu funkciju…

RTCG bez Upravnog odbora i sa krnjim Savjetom – (pdf)