Pitanje suvereniteta i integracije u EU

Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora,
a u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore,
kroz program „Forum Škola evropskih integracija“ organizuje.

PREDAVANJE

na temu

PITANJA SUVERENITETA I INTEGRACIJA U EVROPSKOJ UNIJI

Gost: NJ.E. Gabriele Meucci,
Ambasador Republike Italije u Crnoj Gori

Forum ce se održati u srijedu 28. novembra 2007.
u 18h00, u sali br. I na Fakultetu političkih nauka

Obezbijeđen je konsekutivni prevod.

Nj. E. Gabriele Meucci je ambasador Republike Italije u Crnoj Gori. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Milanu, nakon čega je započeo svoju diplomatsku karijeru u Ministarstvu inostranih poslova Republike Italije. Prije imenovanja za Ambasadora Italije u Crnoj Gori obavljao je različite dužnosti, a između ostalih one su uključivale pozicije: vicekonzula, a kasnije prvog sekretara i konzula poslanstva u Splitu. Od 2001. do 2003. godine u italijanskoj Ambasadi u Tirani obavlja, najprije, funkciju Prvog Sekretara za trgovinska pitanja, a zatim i Savjetnika za trgovinska pitanja. Takođe, od 2003. do 2004. radio je u Generalnoj Direkciji za Evropu, a tokom 2004. godine u Kabinetu Predsjednika Vlade Italije, u Kancelariji za odnose sa Parlamentom. Odlikovan je Ordenom za zasluge Republike Italije 2002. godine.