CGO oglašava hitnu potrebu za 17 novih saradnika/ca

Centar za građansko obrazovanje (CGO) želi da sa vama dijeli svoju viziju Crne Gore kao demokratskog društva odgovornih građana!

Mladi ste, znate, umijete, smijete,
budite akteri, nikako pasivni posmatrači!
Dođite da zajedno mijenjamo okruženje u kojem živimo
i stvaramo društvo jednakih šansi!

CGO oglašava hitnu potrebu za 17 novih saradnika/ca:

  • 6 saradnika/ca u okviru programa Demokratija (potprogrami: Mediji i demokratija, Odgovornost i transparentnost vlasti, Politička memorija, Korupcija u obrazovanju)
  • 4 saradnika/ca u okviru programa Evropske integracije (potprogrami: Evropski puls, Crna Gora na putu ka EU)
  • 3 saradnika u okviru programa Ljudska i manjinska prava (potprogrami: Tranziciona pravda, Javno zastupanje)
  • 3 saradnika/ca u okviru programa Aktivno građanstvo (potprogrami: Korupcija u obrazovanju, Građani se pitaju)
  • 1 saradnika/cu za web dizajn i ažuriranje web sajta CGO-a

Uslovi: fakultetska diploma (nije obavezna za sve pozicije), aktivno znanje engleskog jezika (nije obavezno za sve pozicije), kompjuterska pismenost, sposobnost samostalnog, kao i timskog rada, dobro snalaženje u stresnim situacijama, preciznost, tačnost, osjećaj odgovornosti i inicijative, dinamičan pristup i posvećenost poslu.

Prednost imaju kandidati/kinje koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma. Probni rad u trajanju od mjesec dana je obavezan.

Prijave sa biografijama slati na info@cgo-cce.org do 10. februara 2009. do 17h. Ograničen broj prijavljenih će biti pozvan na intervju. Više informacija o CGO možete pronaći na www.cgo-cce.org