Crna Gora između istoka i zapada

entar za građansko obrazovanje organizuje EVROPSKI PETAK na temu

CRNA GORA IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA:
ODNOSI SA RUSKOM FEDERACIJOM U SVIJETLU PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA

Gost/panelista:
– Nj. E. Jakov FEDOROVIČ GERASIMOV, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel će se održati u petak, 04. decembra 2009.g. od 18h00 do 19h30, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila violeta@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327

20 godina od pada berlinskog zida: Evropa, Balkan, Crna Gora danas?

Centar za građansko obrazovanje i Friedrich Ebert Stiftung organizuju PANEL na temu

20 GODINA OD PADA BERLINSKOG ZIDA:
EVROPA, BALKAN, CRNA GORA DANAS?

Gosti/panelisti:
– Dagmar SCHMITT, zamjenica ambasadora Republike Njemačke u Crnoj Gori
– Petra BLASS RAFAJLOVSKI, bivša potpredsjednica Bundestaga, politička savjetnica za jugoistočnu Evropu
– Dr Filip KOVAČEVIĆ, profesor na Univerzitetu Crne Gore
– Darko IVANOVIĆ, reditelj i novinar

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u četvrtak, 26. novembra 2009.g. od 18h00 do 20h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila ana@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327

U Budžetu opredijeliti sredstva za zaštitu i toleranciju LGBT prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da izvršna vlast nije dovoljno senzibilna za savremeni koncept ljudskih prava koji počiva na apsolutnoj nedjeljivosti i univerzalnosti svih ljudskih prava, što svakodnevno i pokazuje u kontekstu aktuelizovane debate o položaju i realizaciji prava građana koji pripadaju LGBT (lezbijska, homoseksualna, biseksualna i transrodna) populaciji…

U Budžetu opredijeliti sredstva za zaštitu i toleranciju LGBT prava – (pdf)