20 godina od pada berlinskog zida: Evropa, Balkan, Crna Gora danas?

Centar za građansko obrazovanje i Friedrich Ebert Stiftung organizuju PANEL na temu

20 GODINA OD PADA BERLINSKOG ZIDA:
EVROPA, BALKAN, CRNA GORA DANAS?

Gosti/panelisti:
– Dagmar SCHMITT, zamjenica ambasadora Republike Njemačke u Crnoj Gori
– Petra BLASS RAFAJLOVSKI, bivša potpredsjednica Bundestaga, politička savjetnica za jugoistočnu Evropu
– Dr Filip KOVAČEVIĆ, profesor na Univerzitetu Crne Gore
– Darko IVANOVIĆ, reditelj i novinar

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u četvrtak, 26. novembra 2009.g. od 18h00 do 20h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila ana@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327