Crna Gora između istoka i zapada

entar za građansko obrazovanje organizuje EVROPSKI PETAK na temu

CRNA GORA IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA:
ODNOSI SA RUSKOM FEDERACIJOM U SVIJETLU PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA

Gost/panelista:
– Nj. E. Jakov FEDOROVIČ GERASIMOV, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel će se održati u petak, 04. decembra 2009.g. od 18h00 do 19h30, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila violeta@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327