Izazovi EU poslije lisabonskog sporazuma

Centar za građansko obrazovanje organizuje EVROPSKI PETAK na temu

IZAZOVI EU POSLIJE LISABONSKOG SPORAZUMA

Gost/panelist:
– Miodrag Lekić, profesor Univerziteta u Rimu i bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel će se održati u petak, 13. novembra 2009.g. od 18h00 do 19h30, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila violeta@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327