Program studentskog liderstva

CGO u saradnji sa Kanadskom ambasadom raspisuje KONKURS za učešće 30 studenata/studentkinja u

PROGRAMU STUDENTSKOG LIDERSTVA

Studenti će proći intenzivan program obuke u cilju doprinosa rješavanju problema koji postoje u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, a fokusirajući se na oblasti korupcije u obrazovanju i primjene Bolonjske deklaracije, uz jačanje liderskih i aktivističkih potencijala.

Program je otvoren za studente i studentkinje Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica i Fakulteta za državne i evropske studije.

Ako ste ambiciozni, vrijedni i spremni da svojim znanjem, energijom i liderskim potencijalom pomognete u prevladavanju nekih od najvećih izazova u sistemu visokog obrazovanja u Crnoj Gori, prijavite se!

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom
najkasnije 15. novembra 2009.g. na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za „Program studentskog liderstva”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Tel/fax: 020 / 665 327
E-mail: info@cgo-cce.org