U Budžetu opredijeliti sredstva za zaštitu i toleranciju LGBT prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da izvršna vlast nije dovoljno senzibilna za savremeni koncept ljudskih prava koji počiva na apsolutnoj nedjeljivosti i univerzalnosti svih ljudskih prava, što svakodnevno i pokazuje u kontekstu aktuelizovane debate o položaju i realizaciji prava građana koji pripadaju LGBT (lezbijska, homoseksualna, biseksualna i transrodna) populaciji…

U Budžetu opredijeliti sredstva za zaštitu i toleranciju LGBT prava – (pdf)